سفارش تبلیغ
صبا ویژنتربیت قرآنی - موفقیت

   

بسمه تعالی

بازسازى نظام تعلیم و تربیت اسلامى

دانش تربیت در اندیشه و فرهنگ بشرى پیشینه‏اى دیرینه دارد و دامنه و ژرفاى تحولات معرفت و فرهنگ انسان معاصر به آن معنا و مفهومى نوین بخشیده است.

تعلیم و تربیت که روزگارى چهره هنر انسانى و سلیقه شخصى همراه با آداب ارزشى در آن غالب بود به تدریج با مباحث فراوان نظرى، ارزشى و علمى پیوندى استوار برقرار کرد و در قالب علوم تربیتى با گرایشهاى گوناگون، صورت‏بندى شد.

روشن است که این تحول، پرسشهاى جدیدى را فراروى تعلیم و تربیت اسلامى مى‏نهد و کوشش و کاوشى بدیع براى ساماندهى مجدد آن مى‏طلبد.

گرچه تأثیرپذیرى مطلق دستگاه معرفت دینى و از جمله تعلیم و تربیت اسلامى از تحول علوم و معرفت بشرى قابل پذیرش نیست، اما این حقیقت نباید ما را از انواع تأثیراتى که این تحول بر علوم و دانشهاى دینى بر جاى مى‏نهد، غافل سازد.ادامه مطلب...


نویسنده » مهدی خیرالهی » ساعت 10:6 عصر روز چهارشنبه 86 اسفند 8